En Progreso
Lección 1, Tema 618
En Progreso

Recta paralela a dos planos que se cortan